Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą i jest aktywnym podatnikiem podatku VAT ma prawo dokonać odliczenia naliczonego podatku VAT, jeżeli dokonywane przez niego zakupy wykorzystywane są do prowadzonej działalności i mają wpływ na dochody.

Odliczenie podatku VAT możliwe jest za okres, w którym powstaje obowiązek podatkowy w stosunku do nabytych lub importowanych towarów, ale jednocześnie nie może się to odbyć wcześniej niż za okres, w którym otrzymana została faktura.

Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia podatku VAT za media, jakie dostarczane są do firmy na przykład telefon, Internet lub prąd. Opłaty regulowane są za okres miniony, a więc obowiązek rozliczenia następuje w momencie otrzymania faktury z firmy, która jest dostawcą.

Po co przedsiębiorcy dokonują odliczenia podatku VAT?
Odliczenie stosuje się w celu optymalizacji kosztów, jakie ponoszone są na rzecz fiskusa. Każdy wydatek oraz zakup uzasadniony musi być jednak prowadzoną działalnością oraz przeznaczony albo na funkcjonowanie biura, albo ma w rezultacie przyczynić się do uzyskania przez przedsiębiorcę dochodu.