Wiele, prawie wszystkie firmy prowadzą swoje strony internetowe, będące nie tylko ich wizytówką, ale i świetnym narzędziem marketingowym. Ich znaczenie staje się coraz większe, ale i koszty ich utrzymania rosną. Utworzenie adresu strony, hosting, grafika, pozycjonowanie wiążą się z sporymi wydatkami dla firm. Są również kosztem prowadzenia działalność, dlatego też mogą obniżać podstawę wymiaru podatków.  strona internetowa firmy

Koszty ponoszone przez firmy na prowadzenie strony internetowej, zaliczane są do grupy kosztów podatkowych czyli tych uznawanych prawnie za koszty uzyskania przychodów. Związku z tym obniżają zobowiązania podatkowe, co jest dla przedsiębiorców zdecydowanym plusem.

Możliwość zaliczania kosztów utworzenia i prowadzenia strony firmowej do KUP to nie jedyna korzyść. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych pod warunkiem, że strona stanie się wartością niematerialną i prawną firmy.

Po przeczytaniu tego artykułu z śmiałością można stwierdzić, że prowadzenie strony internetowej powinno być podstawowym elementem, o który trzeba zadbać zakładając własną działalność gospodarczą. Jest to nie tylko świetne narzędzie marketingowe i wizytówka firmy, ale również koszt uzyskania przychodu, który niesie korzyści podatkowe.