Zgodnie z przepisami podatkowymi, które zostały zawarte w art. 88 ust. 3a ustawy o VAT, przewidziane zostały sytuacje, kiedy to przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, a więc tego, który pojawia się w sytuacji zakupu.

Mowa o sytuacjach, kiedy:
– przeprowadzona transakcja sprzedaży została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi, które zostały wystawione przez nieistniejący podmiot,
– przeprowadzona transakcja jest udokumentowana fakturą, która nie podlega opodatkowaniu, bądź jest zwolniona od podatku,
– przeprowadzona transakcja jest udokumentowana fakturami, fakturami korygującymi, bądź dokumentami celnymi, które:
a) potwierdzają czynności, które nie zostały dokonane,
b) ukazują kwoty, które są niezgodne z rzeczywistością,
c) stanowią potwierdzenie dla czynności, dla których zastosowanie znajdują przepisy art. 58 i 83 Kodeksu Cywilnego,
d) dokumenty wystawione przez nabywcę, nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,
e) wystawione zostały dokumenty, w których wykazano kwotę podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie została wykazana kwota podatku na fakturze.

Masz pytania, bądź wątpliwości odnośnie utraty prawa do odliczenia VAT?
Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem, bądź do kontaktu z naszym konsultantem, który szczegółowo wyjaśni owe zagadnienie.