Definicja kreatywnej księgowości według P. Guta brzmi:

Kreatywna księgowość (rachunkowość) – to prowadzenie rejestracji, ewidencji, przetwarzanie i prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów i właściwie interpretowanych zasad rachunkowości w sposób, który nie jest bezpośrednio w tych przepisach wskazany, a który jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego zastosowania tych przepisów i zasad.

Jej celem jest ukrycie prawdziwej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przed interesariuszami, zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz ukrycie nielegalnych transferów pieniędzy.

Wiedząc czym jest kreatywna księgowość i czemu służy, warto zastanowić się czy warto jest się narażać? Balansowanie na granicy prawa często kończy się bardzo źle. Może warto zamiast kreatywnej księgowości zdecydować się na optymalizację podatkową? Więcej na ten temat tutaj!